Ansøg Wonderpuljen

Når Foreningen Wonderfestiwall donerer sit overskud fra sommerens festival, har det til formål at støtte; velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål, aktivitet og amatøridræt på Bornholm. Der kan ansøges til velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål på Bornholm eller amatøridræt på Bornholm.

Wonderfestiwall vil lægge vægt på ansøgere som rammer så mange bornholmere som muligt og som har perspektiver for Bornholms udvikling. Der kan ikke gives støtte til projekter, hvor der tages entré.

Der gives som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner. Wonderfestiwall ser gerne, at ansøger er organiseret i en forening eller des lige.

Foreningen har momsfritagelse for arrangementet Wonderfestiwall. Alle donationer skal derfor godkendes af SKAT, som sikrer, at de momsfri midler uddeles løbende og kun uddeles til formål, der er i overensstemmelse med lovgivningen og Foreningen Wonderfestiwalls formålsparagraf.

Wonderfestiwall har blandet støttet projekter i disse foreninger, Viking Fodbold, Bornholms Military Trup, Allinge Jazz Festival, Øif, Tejn IF, Hagedorn Production, Nyker Borgerforening. 

Hvem kan ansøge

Der kan ansøges til velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Almen betyder at uddelingen skal gå til en bredere kreds. Nyttig betyder noget som tjener et samfundsgavnligt eller humant formål.

Wonderrådet vil lægge vægt på ansøger som rammer så mange bornholmere som muligt og som har perspektiver for Bornholms udvikling såsom aktiviteter indenfor følgende områder:

  1. Amatørsport og -idræt
  2. Børn og unge
  3. Kultur (dog uden entré)

Når ansøgningsprocessen er afsluttet, skal SKAT godkende alle indstillede foreninger. SKATs sagsbehandling påvirker, hvornår Wonderfestiwall kan meddele ansøgere om udfaldet. Der kan altså ikke meldes en konkret dato for svar på ansøgningen, men dette sker hurtigst muligt.

Ansøgere kontaktes direkte til angivne kontaktperson fra formularen.

Hvem kan ikke ansøge:

  1. Privatpersoner
  2. Selskaber  
  3. Paraplyorganisationer  
  4. Støtteforeninger (bortset fra egne aktiviteter)  
  5. Begrænset målgruppe (for eksempel en skoleklasse)  
  6. Spillesteder og kulturhuse

Ansøgning

OBS: Da ansøger skal vedlægge eventuelle bilag, detaljeret redegørelse og budget, skal ansøger først logge ind via Google med din mail for at kunne ansøge via formlen.

Ansøg Wonder Puljen via dette link

Praktisk information

Ansøgningsfristen: 3. april 2024 kl. 24.00

Svar gives: Ultimo juni 2024

Afslag: afslag begrundes ikke

Foreningen Wonderfestiwall
CVR nummer: 31546982

Hvem skal man kontakte, hvis man har spørgsmål?

Skriv til: puljen@wonderfestiwall.dk

Wonderfestiwall Wonder Puljen
Wonderfestiwall Wonder Puljen
Wonderfestiwall Wonder Puljen

Kreditering af Wonderfestiwall: I al publiceret materiale om de enkelte projekter, herunder også hjemmesider og pressemeddelelser, skal det angives, at projektet er gennemført med støtte fra Wonderpuljen og med visning af Wonderfestiwall logo, som downloads via dette link.